Jsem svědomím těch, kteří ztratili víru a úctu k člověku. Jsem varováním těm, kteří by je následovali. Jsem nadějí všem, kteří hledají poznání, sblížení a usmíření.

VEJDĚTE

Vítejte na mých stránkách,

chci jimi upozornit na krásu a kulturní hodnotu církevních památek a přiblížit kostely běžným lidem, a to i těm nevěřícím.

Třeba Vám budou mé fotky inspirací k návštěvě některého z nich.

Respektuji duchovní rozměr kostelů i to, jakou neocenitelnou úlohu hrají v životě věřících lidí.

Tento web je pouze informativní ... odborné texty si jistě každý zvídavý návštěvník najde sám.

Alba jsou seřazena podle krajů a ty pak rozděleny do okresů. Po najetí na rozcestník a šipku si můžete vybrat okres, který Vás zajímá a poté jednotlivou stavbu.

Jestli-že se v kostele slouží bohoslužba, je to vždy uvedeno v odkazu pod textem.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo tip ve svém okolí, neváhejte mě kontaktovat.

NOVINKY

09.04.2018 přidán chrám sv.Mikuláše v Plzni

14.01.2018 přidána kaple v Bukovanech okr.Hodonín

21.10.2017 přidán evangelický kostel Cheb

13.06.2017 přidán kostel sv.Kunhuty z Královského Poříčí

26.02.2017 přidány dobové fotografie kostela sv.Mikuláše v Milhostově 


13.05.2016 byl zprovozněn tento web


Co jste možná nevěděli 

Hlavní části kostela

 • Vstupní portál odděluje vnitřní duchovní prostor od vnějšího světa. Vstupní brána bývá bohatě zdobená či jinak výrazná, aby na člověka při průchodu zapůsobila. Branou se vchází do posvátného prostoru.
 • Věž - směřuje od země vzhůru - k nebi. Evokuje spojení posvátného prostoru kostela s nebem. Pokud jsou věže dvě a stejné, mohou znamenat sepnuté modlící se ruce. Pokud jsou věže dvě různě velké, mohou představovat Adama a Evu. Někdy je kostelní věž postavena samostatně vedle kostela.

 • Pokud je osa presbytáře odkloněna od hlavní osy kostela, toto odklonění představuje Krista

PRVKY INTERIÉRU 

  • Oltář - nejdůležitější místo v (katolickém) kostele. Na oltáři se přináší oběť, proto by měl být masivní.
  • Boční oltář- Většinou byl do kostela přemístěn z nějakého zrušeného kostela nebo kaple.
  • Kříž - měl by být umístěn v presbytáři a všem přítomným má neustále připomínat Krista.
  • Kazatelna
  • Křtitelnice
  • Sedile
  • Kropenka - při vstupu do kostela má připomenout křest.
  • Věčné světlo - symbolizuje přítomnost Krista ve svatostánku.
  • Svatostánek - místo, kde se uchovávají proměněné hostie. 
  • Zvony 
  • Varhany
  • Sedes - Sedadlo pro kněze, který vede bohoslužbu.

A-umění
vážky Sokolovska
fotovášovi
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .